Mã số : 22/2015/TTLT-BCT-BNV
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương - Bộ Nội Vụ
Người ký: Thứ trưởng Trần Anh Tuấn - Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2015-06-30
Tệp đính kèm: