Mã số : 2254/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết dịnh về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2012-03-05
Tệp đính kèm: