Mã số : 19/2015/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thuốc nổ Amônít AD1
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2015-06-22
Tệp đính kèm: