Mã số : 12/2015/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2015-06-16
Tệp đính kèm: