Mã số : 13/2015/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26⁄2013⁄TT-BCT ngày 30⁄10⁄2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về biểu mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý thị trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 2015-06-16
Tệp đính kèm: