Mã số : 45/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghi định về khuyến công
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2012-05-21
Tệp đính kèm: