Mã số : Luật số: 02/2011/QH13
Tên văn bản: Luật Khiếu nại
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2011-11-11
Tệp đính kèm: