Mã số : 123/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2014-12-25
Tệp đính kèm: