Mã số : 08/2013/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2013-06-03
Tệp đính kèm: