Mã số : 31/2014/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 2014-10-02
Tệp đính kèm: