Mã số : 32/2014/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Thủy điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 2014-10-09
Tệp đính kèm: