Mã số : 03/2011/QH13
Tên văn bản: Luật tố cáo
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2012-11-11
Tệp đính kèm: