Mã số : 1302/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc điều chỉnh điểm Quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh doanh Xăng dầu
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2014-10-21
Tệp đính kèm: