Mã số : Nghị định số 84/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2014-09-08
Tệp đính kèm: