Mã số : 26/2014/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư số 26⁄2014⁄TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Khuyến công
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 2014-08-28
Tệp đính kèm: