Mã số : 25/2014/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: none
Ngày ban hành: 2014-08-22
Tệp đính kèm: