Mã số : 71/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 71⁄2014⁄NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2014-07-21
Tệp đính kèm: