Mã số : 44/2013-TTLT-BCT-BKHCN
Tên văn bản: Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương - Bộ Khoa học Công nghệ
Người ký: Lê Dương Quang - Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 2013-12-31
Tệp đính kèm: