Mã số : 84/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Kinh doanh Xăng dầu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2009-10-15
Tệp đính kèm: