Mã số : 05/2014/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Giám định thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2014-01-27
Tệp đính kèm: