Mã số : 04/2014/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187⁄2013⁄NĐ-CP ngày 20⁄11⁄2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Giám định thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2014-01-27
Tệp đính kèm: