Mã số : 45/2013/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định danh mục VLNCN được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 2013-12-31
Tệp đính kèm: