Mã số : 03/2014/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về công nghệ sản xuất gang, thép
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 2014-01-25
Tệp đính kèm: