Mã số : 40/2013/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý thị trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 2013-12-31
Tệp đính kèm: