Mã số : 17/2012/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2012-06-29
Tệp đính kèm: