Mã số : 38/2013/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công Quốc gia
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Khuyến công
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2013-12-27
Tệp đính kèm: