Mã số : 39/2013/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Kinh doanh Xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 2013-12-30
Tệp đính kèm: