Mã số : 19/2012/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2012-07-20
Tệp đính kèm: