Mã số : 16/2014/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về giá bán điện
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 2014-05-29
Tệp đính kèm: