Mã số : số 24/QĐ-UBND
Tên văn bản: hành Quyết định số 24⁄QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2014-01-15
Tệp đính kèm: