Mã số : 41/2008/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 2008-12-31
Tệp đính kèm: