Mã số : 20/2008/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 2008-09-10
Tệp đính kèm: