Mã số : Thông tư số 19/2013/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư số quy định về giá điện và hướng dẫn thực hiện
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 2013-07-31
Tệp đính kèm: