Mã số : 57/2006/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về Thương mại điện tử
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 2006-06-09
Tệp đính kèm: