Mã số : 09/2008/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 2008-07-21
Tệp đính kèm: