Mã số : 27/2007/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27⁄2007⁄NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2007 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2007-02-23
Tệp đính kèm: