Mã số : 018/2007/QĐ-BTM
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại
Người ký: Bộ trưởng Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 2007-07-30
Tệp đính kèm: