Mã số : 37/2008/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 2008-10-15
Tệp đính kèm: