Mã số : 26/2007/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26⁄2007⁄NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2007-02-15
Tệp đính kèm: