Mã số : 51/2005/QH11
Tên văn bản: Luật giao dịch điện tử
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội
Ngày ban hành: 2005-11-29
Tệp đính kèm: