Mã số : 88/2011/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 2011-06-17
Tệp đính kèm: