Mã số : 39/2010/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Quy định việc thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại biên giới
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 2010-12-09
Tệp đính kèm: