Mã số : 07/2007/TTLT-BTM-BTC
Tên văn bản: Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37⁄2006⁄NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại - Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên - Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 2007-07-06
Tệp đính kèm: