Mã số : 84/2007/QĐ-BTC
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 2007-10-17
Tệp đính kèm: