Mã số : 72/2010/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mii Quốc gia
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2010-11-15
Tệp đính kèm: