Mã số : 61/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2010-06-04
Tệp đính kèm: