Mã số : 37/2006/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 2006-04-04
Tệp đính kèm: