Mã số : 13/2012/TT-BCT
Tên văn bản: THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THUỐC NỔ ANFO
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Hải Nam
Ngày ban hành: 2012-06-12
Tệp đính kèm: