Mã số : 39 /2011/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2011-10-28
Tệp đính kèm: