Mã số : 1427/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2012-10-02
Tệp đính kèm: